tirsdag den 20. maj 2014

Patenteret pjat

Festtiden stunder til, idet vi om føje tid - faktisk allerede på søndag - skal fejre vores grundlovssikrede ret til at gøre vores stemme gældende. Denne gang skal vi finde repræsentanter blandt de ypperste af os danske til at repræsentere os i den Europæiske Unions parlament.

Det skal nok blive spændende i sig selv, men ikke nok med, at vi skal muntre os med ovenstående valg. Samtidig skal vi nemlig tage stilling til en anden væsentlig sag i vores hverdag; skal vi eller skal vi ikke tilslutte os en fælles europæisk patentdomstol?

Inden den hårdt prøvede læser lader sig friste af internettets øvrige fristelser og klikker væk fra siden, så lad mig med det samme understrege, at følgende tekst ikke vil indeholde ret meget, der har med substansen at gøre, så kære læser; du kan roligt læse videre. Her vil ikke være agitation for hverken ja eller nejsiden, ligesom jeg ikke skal trætte unødigt med lange forklaringer om patentdomstolenes plads i vores hverdag. Næ, som demokratisk sindet borger er jeg såmænd blot interesseret i, hvorfor jeg overhovedet skal stemme om, hvorvidt Danmark skal tilslutte sig en fælles europæisk patent-domstol.

Det er der et par internt afhængige årsager til. For det første vil Danmark, med en tilslutning til at opgíve sin ‘egen’, nationale patentdomstol og tilslutte sig en EU-patentdomstol afgive national suverænitet. Ifølge Grundloven skal en hvilken som helst suverænitetsafgivelse vedtages i det demokratisk valgte folketing med 5/6 stemmers flertal. Lykkes det ikke at etablere et sådant flertal skal forslaget i stedet til folkeafstemning, hvis det skal vedtages. Se, det system kender vi fra tidligere folkeafstemninger om medlemskab af EF/EU, Maastrichtaftalen, fælles europæisk valuta mm., så det er jo ikke noget nyt. Det, der er interessant i denne omgang, er, hvorfor forslaget så ikke blev vedtaget med det nødvendige flertal i folketinget.

Spørgsmålet kan besvares ganske kort; fordi Enhedslisten og Dansk Folkeparti ikke ville stemme for forslaget. Enhedslisten fordi de i misforstået proletarisk nationalromantik aldrig stemmer for noget, der foregår i regi af EU – det er vist noget med international profitmaksimering og udbyttende kapitalistlakajer – og Dansk folkeparti fordi … Ja, hvorfor mon?

Fordi regeringen ikke ville tale med Dansk Folkeparti om begrænsning af velfærdsturisme i EU! Kristian Thulesen-Dahl, mangeårig de facto formand for det fine parti, afslørede for en knap så undrende offentlighed i oktober 2013, at DF ikke ville stemme for forslaget, fordi de havde meddelt regeringen, at prisen for deres stemme var indbydelse til forhandling om det prekære emne – og regeringen havde altså ikke indbudt. Og det er skisme da også tarveligt, er det. Her står vi med en hobetallig skare af fattige EU-borgere, der emigrerer fra deres forarmede hjemlande til Danmark blot for at modtage alle goderne, såsom starthjælp, SU og børnecheck, og så vil regeringen end ikke tale om dette gigantiske dræn af statskassen!

Nu hører det med til historien, at velfærdsturisme ifølge alle undersøgelser er knap så stort et problem, som man går rundt og bilder sig ind. Faktisk er immigration er en netto-gevinst for det modtagende land, in casu Danmark, idet emigranterne i langt højere tal finder arbejde og betaler skat, end de modtager ydelser. Men det er også ligemeget, er det. DF vil blot markere sig med en fortsat stemme i indvandrer-debatten, og samtidig vil de udstille regeringen som ignoranter, der ikke vil deltage i denne debat, og dermed fastholde DFs egen store andel af snævertsynede vælgere, der opfatter enhver form for fremmedhed som en trussel mod ikke blot velfærdssamfundet med mod selve kernen i vores danske kultur.

Ergo; på grund af en tåbelig demonstration af et politisk ståsted, der intet har med sagens kerne at gøre, sætter vi hele apparatet af propaganda, oplysning, debatter for og imod EU i gang, så vi den 25. maj 2014 kan stemme om dansk tilslutning til den fælles europæiske patentdomstol. Og sådan virker det danske folkestyre i smukkest mulige udformning.

Og for at gøre historien komplet; DF var i oktober sidste år villige til at stemme for en fælles europæisk patentdomstol, hvis altså bare... Derfor klinger nej-retorikken i DF-propagandaen ekstra hult i disse dage. Men det gør nok ikke noget, for vælgernes hukommelse er som ofte ganske kort.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar