tirsdag den 7. april 2015

Gud, konge og skolegang

Mai Mercado - politisk ordfører for det Konservative Folkeparti - vil have mere kristendomskundskab på skoleskemaet i den danske folkeskole. Ikke fordi kristendom er bedre end islam, hvad den dog er ifølge indholdet i hendes kronik i Berlingske den 2. april, men fordi kristendommen ifølge fru Mercado er 'en af nøglerne til at forstå det danske samfund'.

Det gælder fx begreber som næstekærlighed, medfølelse overfor samfundets svageste og det, at vi ønsker at behandle andre, som vi selv ønsker at blive behandlet. Alt dette er kernen i kristendommen iflg. lex Mercado - og alt dette er danske kerneværdier. I dette tilfælde tydeligvis sat op imod andre kerneværdier i andre religioner, der ikke er nær så gode - og danske - som kristendommen.

Jeg vil forsøge at lade alt det religiøse vås ligge, for Mercado og andre kristne må tro som de lyster. Et enkelt forbehold skal dog lyde i forhold til det fundament, kristendommen udgør for danskheden, og som næstekærligt og samaritaner-agtigt folder sig ud i vores forståelse af kristendommen. Mig bekendt hviler vores protestantiske udgave af den statsanerkendte tro på den reformation, som Luther satte i gang med sine teser i Wittenberg sidst i 1400-tallet. Luther selv var heftigt anti-semitisk, og slog derfor til lyd for, at man brændte alle jødiske skrifter og rev alle synagoger ned, og den katolsk opdragede Hitler førte som bekendt an i masse-udryddelsen af jøderne i Europa før og under 2. Verdenskrig under det indgraverede motto på bæltespænder mv.: "Gott mit uns"... Selv i nyere tid er kristendommen derfor ikke kun barmhjertig og næstekærlig, men udgør - som en del andre trosretninger - også en platform for indskrænket menneskesyn og brutal selvhævdelse. Den del af kristendommen regner jeg med, at man ikke inddrager som fundamentet for forståelsen af danskheden, eller..??

Men til sagen. Det er efter min bedste overbevisning en fejlslutning af rang, at kristendomskundskab har noget som helst med skolegang at gøre, ligesom teologi ikke har noget at gøre på et universitet (da det jo pr. definition er en ikke-videnskab) og ligesom kirken ikke har en naturlig plads i vores grundlov. Kristendom er en religion, man som individ eller i fællesskab bekender sig til, men det er ikke et skolefag. Forståelsen af vores samfund, demokratiet, velfærdssystemet og den danske historie kan givetvis være koblet på et kristent udgangspunkt (og det samme kan vel siges om en lang række øvrige lande i Europa og Amerika), men det er ikke kristendommen, der er definerende for vores rolle i et moderne nationalstats-demokrati i et globaliseret samfund.

Lad os derfor lære vores unge mennesker hvordan vores samfund er skruet sammen i enhver forstand. Lad os lære dem, at historie, kultur, fælles værdier, demokrati, naturforvaltning og opfattelse af danskhed og samfund er noget, der skal forstås og tages vare på - og som danner rammerne om det liv og det samfund, de er en del af. Det heldige - for kristendommen - er jo, at de basale værdier, den hævder, alle er værdier vi fortsat kan skrive under på og bekende os til - også udenfor en kristen kontekst. Således kan undervisningen om vores samfund og dets værdier sagtens finde sted, uden at vi behøver inddrage hverken Gud, Jesus, Beelzebub eller landsbydegnen.

Religion er - som kristendommen - i al almindelighed opstået fordi der samfundsmæssigt har været et behov for at tro på, at der var noget bedre 'på den anden side'. Det kan vi alle have brug for at tro på midt i denne verdens fortrædeligheder, men mon ikke behovet var større i et uoplyst bondesamfund - og som et redskab for magtfulde herskere - i middelalderen? Så lad os fastholde kristendommen og øvrige religioner i dén position; som middelalderlig folke-overtro, der for nogle har en naturlig plads i deres eget verdensbillede, men som ikke har noget at gøre i hverken skole, universitet eller lovgivning i et moderne samfund.

Og lad dermed de konservative i al fordragelighed beholde deres Gud-Konge-Fædreland-hejs i fred. Så kan det være, at de lader mine uskyldige børn i fred, og i stedet lader dem lære matematik, engelsk, tysk og samfundsforståelse i skolen. Det vel det, vi har den til? Og lad os i samme åndedrag fjerne religionen fra Finansloven, Grundloven og universiteterne, således at vi for alvor kan hævde adskillelsen mellem kirke og stat.
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar